Συστηματική ανασκόπηση με βάση πληθυσμιακές μελέτες.

Επιμέλεια : Ηλιάνα Παπαδοπούλου (Ειδικευόμενη Γαστρεντερολόγος, Νοσοκομείο Μεταξά), Ευτυχία Τσιρώνη (Επιμελήτρια Α’ Γαστρεντερολόγος, Νοσοκομείο Μεταξά).

Πηγή : Siew C Ng, Hai Yun Shi, Nima Hamidi et al, «Worldwide incidence and prevalence of inflammatory bowel disease in the 21st century: a systematic review of population-based studies», Lancet Dec 2017, 390:2769-2778.

Ο ρόλος της εθνικότητας και της χώρας γέννησης στο φαινότυπο των Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νοσημάτων του Εντέρου : μια προοπτική μελέτη


L M Spekhorst, M Severs, N K H de Boer, E A M Festen, H H Fidder, F Hoentjen, F Imhann, D J de Jong, A E van der Meulen-de Jong, M J Pierik,
C J van der Woude, G Dijkstra, C Y Ponsioen M Löwenberg B Oldenburg R K Weersma on behalf of the Parelsnoer Institute and the Dutch Initiative on Crohn and Colitis

 

Επιμέλεια: Φώτης Καλλιέρης, Ειδικευόμενος Γαστρεντερολόγος, ΕΑΝΠ Μεταξά.
Ευτυχία Τσιρώνη, Επιμελήτρια Α' Γαστρεντερολόγος, ΕΑΝΠ Μεταξά.

Πηγή: Comparing risk factors in individuals with conventional high-risk adenomas and clinically significant serrated polyps. Abstract P1044. 79th Annual Meeting of the American College of Gastroenterology (ACG), Orlando, Florida, USA 2017.


Επιμέλεια: Ν Βιάζης, Διευθυντής Γαστρεντερολογίας, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
Journal of Crohn's and Colitis, Volume 11, Issue 10, 1 October 2017, Pages 1169–1179

Εισαγωγή
Σκοπός της μελέτης ήταν να εκτιμήσει τις αλλαγές στην επίπτωση, στο φαινότυπο της νόσου κατά τη διάγνωση και στη θνητότητα των ασθενών που διαγνώσθηκαν με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου (ΙΦΝΕ) το χρονικό διάστημα από το 1991 έως το 2010, σε μια περιοχή της νότιας Ολλανδίας. Παράλληλα εκτιμήθηκε η επίπτωση των ΙΦΝΕ το 2010 στην ίδια περιοχή.

Χαράλαμπος Ζλατινούδης, ειδικευόμενος Γαστρεντερολογίας, ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ».
Ευτυχία Τσιρώνη, Γαστρεντερολόγος, Επιμ. Α΄, ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ».
Πηγή: Pinto-Sanchez MI; Hall GB; Ghajar K; Nardelli A; et al. Gastroenterology. 2017; 153(2):448-459.
Στόχος:
Τα προβιοτικά δύνανται να μειώσουν τα συμπτώματα του συνδρόμου ευερέθιστου εντέρου (ΣΕΕ), αλλά λίγα είναι γνωστά σχετικά με το αν έχουν κάποια επίδραση σε τυχόν ψυχιατρικές συννοσηρότητες . Πραγματοποιήθηκε μια προοπτική μελέτη για να αξιολογηθεί η επίδραση του προβιοτικού Bifidobacterium longum NCC3001 (BL) στην αγχώδη διαταραχή και την κατάθλιψη σε ασθενείς με ΣΕΕ.

Επίπτωση των Ιδιοπαθών Φλεγμονωδών Νόσων του Εντέρου αυξάνει συνεχώς σε όλους τους παιδιατρικούς ασθενείς και ιδιαίτερα στους εφήβους. Μια πανεθνική μελέτη καταγραφής στη Φιλανδία με διάρκεια παρακολούθησης 28 ετών.

J Crohns Colitis (2017) 11 (2): 150-156.

Επιμέλεια: Νίκος Βιάζης

Γαστρεντερολόγος – Διευθυντής, Γ.Ν.Α. «¨Ο Ευαγγελισμός»

Πηγή: Medscape.com/view article, Nov 2016
Μαρκόπουλος Παναγιώτης, ειδικευόμενος Γαστρεντερολόγος, ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ»
Τσιρώνη Ευτυχία, Γαστρεντερολόγος, Επιμ. Α΄, ΕΑΝΠ «ΜΕΤΑΞΑ».

Ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα, που έκαναν hatha yoga για 12 εβδομάδες, παρουσίασαν μείωση της δραστηριότητας νόσου και βελτίωση της ποιότητας ζωής, αλλά και της πνευματικής υγείας, σύμφωνα με τυχαιοποιημένη μελέτη που παρουσιάστηκε με τη μορφή poster στην πανευρωπαική εβδομάδα γαστρεντερολογίας στη Βιέννη από τον Dr Jost Langhorst και τους συνεργάτες του του πανεπιστημίου Duishburg – Essen της Γερμανίας.

Ν.Βιάζης, Διευθυντής Γαστρεντερολόγος, Νοσοκομείο Ευαγγελισμός
Journal of Crohn’s and Colitis
Klaudia Farkas, Heyson Chan, Mariann Rutka, Zoltán Szepes, Ferenc Nagy, László Tiszlavicz, Tibor Nyári, Whitney Tang, Grace Wong, Raymond Tang, Angeline Lo, Christina Cheung, Sunny Wong, Rashid Lui, Tamás Molnár, Siew C Ng
DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjw113 1401-1406 First published online: 9 June 2016

Τσάιτας Χρήστος, Σεμερτζίδου Ανυσία, Ακριβιάδης Ευάγγελος
Δ’ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πηγή: Brotherton CS, Martin CA, Long MD, Kappelman MD, Sandler RS. Avoidance of Fiber Is Associated With Greater Risk of Crohn's Disease Flare in a 6-Month Period. Clin Gastroenterol Hepatol. 2016 Aug;14(8):1130-6.

Επιμέλεια: Νίκος Βιάζης
Πηγή: Journal of Crohn’s and Colitis DOI: http://dx.doi.org/10.1093/ecco-jcc/jjw063 1024-1032

Εισαγωγή - σκοπός: Παρότι το θετικό οικογενειακό ιστορικό φαίνεται να αυξάνει την πιθανότητα να νοσήσει κάποιος από Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νόσο του Εντέρου (ΙΦΝΕ), οι μελέτες που υπάρχουν ήδη στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν καταλήξει σε αντικρουόμενα συμπεράσματα σχετικά με το αν υπάρχουν ή όχι διαφορές στο φαινότυπο και την κλινική πορεία των ΙΦΝΕ ανάμεσα σε ασθενείς που έχουν συγγενείς με το ίδιο νόσημα (θετικό οικογενειακό ιστορικό) και σε εκείνους που δεν έχουν (σποραδική νόσος).