Πρόεδρος
Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης - Γαστρεντερολόγος

Διευθυντής
Γρηγόριος Πασπάτης - Γαστρεντερολόγος

Γραμματέας
Γεώργιος Καραμανώλης - Γαστρεντερολόγος

Ταμίας
Νικόλαος Βιάζης

Μέλη
Ευάγγελος Ακριβιάδης
Νικόλαος Θεοδωρίδης
Δημήτριος Καραγιάννης
Σπήλιος Μανωλακόπουλος
Δημήτριος Ταμπακόπουλος
Λεονάρδος Χατζηανδρέου
Ευτυχία Τσιρώνη