Ευτυχία Τσιρώνη, Επιμελήτρια Α’ Γαστρεντερολόγος, ΕΑΝΠ Μεταξά.

Fecal Transplantation: Any Real Hope for Inflammatory Bowel Disease?
Paul Moayyedi.Curr Opin Gastroenterol. 2016;32(4):282-286.

 

Η μεταμόσχευση κοπράνων ήδη αποτελεί -κυρίως στο εξωτερικό- σημαντική θεραπεία στην αντιμετώπιση της λοίμωξης από το μικρόβιο Clostridium difficile, ειδικά σε περιπτώσεις υποτροπών ή σε λοιμώξεις από, ανθεκτικά στα αντιβιοτικά, στελέχη του μικροβίου.

Η μέθοδος ουσιαστικά περιλαμβάνει τη λήψη κοπράνων από υγιή δότη -που έχει ελεγχθεί για λοιμώδη νοσήματα-, επεξεργασία των κοπράνων και χορήγηση τους στον ασθενή είτε με υποκλυσμό είτε με ρινογαστρονηστιδικό καθετήρα. Συνήθως ως δότης χρησιμοποιείται συγγενής του ασθενούς. Το ενδιαφέρον για τη νέα αυτή μέθοδο έχει οδηγήσει και την παράθεση οδηγιών στο διαδίκτυο για «do it your self» (κάντο μόνο σου) θεραπεία.

Υπάρχει παγκόσμιο ενδιαφέρον για το κατά πόσο η μεταμόσχευση κοπράνων θα μπορούσε να αποτελέσει ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο αντιμετώπισης των εξάρσεων των ΙΦΝΕ. Πρόσφατα δημοσιεύθηκε μία ανασκόπηση σχετικά με τη μέθοδο αυτή ως θεραπευτικό μέσο σε ασθενείς με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου (ΙΦΝΕ), όπως η ελκώδη κολίτιδα και η νόσος Crohn. Η συστηματική, αυτή, ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ανέδειξε 4 μελέτες με σειρά 27 περιπτώσεων ελκώδους κολίτιδας, όπου το ποσοστό ύφεσης ανερχόταν στο 24% (95% CI=11-45%). Δύο τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες μελέτες αξιολόγησαν συνολικά 123 ασθενείς με ελκώδη κολίτιδα, με τα αποτελέσματα, εντούτοις, να μην είναι σαφή, ωστόσο να δεικνύουν πιθανό όφελος σε 1 στους 6 ασθενείς (ΝΝΤ-numbet to treat:6 (95% CI=3-33). Υπάρχουν τέσσερις μελέτες περιπτώσεων με 38 ασθενείς με νόσο Crohn, με κλινική ανταπόκριση στη θεραπεία σε ποσοστό 60.5% (95% CI=28-86%). Δεν υπάρχουν τυχαιοποιημένες μελέτες σε ασθενείς με νόσο Crohn.

Προς το παρόν, λοιπόν, τα στοιχεία που έχουμε είναι ανεπαρκή ώστε να συστήνεται η μεταμόσχευση κοπράνων ως θεραπεία σε ασθενείς με ΙΦΝΕ και σίγουρα δεν θα πρέπει να πραγματοποιείται από τον ίδιο τον ασθενή. Απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της μεθόδου στους ασθενείς αυτούς, αλλά και να τεκμηριωθεί η καλύτερη μέθοδος πραγματοποίησής της.