Στόχοι του Ιδρύματος

Η υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων και κυρίως η διεξαγωγή επιδημιολογικών μελετών στα νοσήματα του πεπτικού και στις επιδράσεις της διατροφής
Η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών στην έγκαιρη διάγνωση των νοσημάτων
Η ενημέρωση του κοινού σε θέματα υγιεινής διατροφής ως μέσο πρόληψης και αντιμετώπισης των νοσημάτων
Η διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, σεμιναρίων και ημερίδων
Η παραγωγή εντύπων και δημοσιεύσεων για την προαγωγή των σκοπών του Ιδρύματος
Η χορήγηση υποτροφιών σε νέους ιατρούς και ερευνητές για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς λόγους
Η διεθνής συνεργασία με άλλα ομοειδή Ιδρύματα του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού

Δραστηριότητες και Υπηρεσίες

Η ενημέρωση του κοινού στα σημαντικά νοσήματα του πεπτικού και η σημασία της υγιεινής διατροφής με την εκτύπωση και διανομή φυλλαδίων, ενημερωτικών εκπομπών και διοργάνωση εκδηλώσεων με τη συμμετοχή μαζικών φορέων.
Η υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων και επιδημιολογικών μελετών στον ελληνικό πληθυσμό σχετικά με την συχνότητα των νοσημάτων του πεπτικού, τους προδιαθεσικούς παράγοντες και την εντόπιση ατόμων σε ομάδες υψηλού κινδύνου για έγκαιρη διάγνωση.
Σημαντική λειτουργία του Ιδρύματος είναι το πρόγραμμα υποτροφιών και η ενίσχυση νέων ερευνητών σε συγκεκριμένα πεδία που αφορούν τα νοσήματα του πεπτικού στον ελληνικό πληθυσμό. Με την υποστήριξη του νέου επιστημονικού δυναμικού και της πρωτογενούς έρευνας προάγεται η Γαστρεντερολογία και γενικότερα η υγεία στη χώρα μας με άμεσο αποδέκτη τους πολίτες και τη κοινωνία μας.
Η ενημέρωση των ιατρών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στα παραπάνω θέματα με την διοργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων για τη διάγνωση και αντιμετώπιση των νοσημάτων του πεπτικού.
Η στενή συνεργασία με φορείς, οργανώσεις και ιδρύματα της χώρας μας αλλά και του εξωτερικού που έχουν ανάλογες ευαισθησίες και σκοπούς. Ιδιαίτερα θα γίνει προσπάθεια για συμμετοχή στις προσπάθειες ενημέρωσης του κοινού για θέματα υγιεινής διατροφής.